Iklan

Mutiara Kata

“Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat” Khalifah Abdul Malik bin Marwanan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

PORTAL

You Are Here: Home - social concern - HOTEL SERI MALAYSIA TIDAK CEKAP DIURUSKAN

PUTRAJAYA: Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn Bhd (RHSM) tidak diurus dengan cekap sehingga gagal merealisasikan potensi untuk mencapai keuntungan maksimun.

Malah RHSM tidak membayar dividen kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan2 Negeri berkenaan sungguhpun memperoleh keuntungan, demikian dinyatakan dalam Laporan Ketua Audit Negara 2008.

RHSM ditubuhkan pada April 1994 bagi menguruskan rangkaian hotel kos sederhana. Syarikat ini mempunyai modal berbayar RM131.34 juta. Sejumlah RM118.93 juta (90.6%) daripada modal tersebut miliki Kerajaan Persekutuan melalui Menteri Kewangan (Diperbadankan).

Pemegang saham yang lain adalah Kerajaan Negeri yang terdapatnya Hotel Seri Malaysia. Gateway Inn Management Sdn. Bhd pula dilantik menguruskan Hotel-hotel Seri Malaysia yang kini berjumlah 19 hotel termasuk Hotel Seri Malaysia Kepala Batas yang mula beroperasi Mac 2009. Sebanyak RM208 juta dibelanjakan untuk membina hotel berkenaan.

Semakan Audit mendapati beberapa kelemahan dalam proses perolehan dan pengurusan pembayaran RHSM serta dalam pengurusan asetc yang antaranya:

* Semakan Audit terhadap baucar pembayaran bagi Januari-Disember 2008 mendapati 44 pembayaran berjumlah RM0.56 juta berkaitan pembelian barang dan perkhidmatan tidak dilakukan melalui pesanan pembelian dan tiada perakuan, yang mendedahkan kepada risiko pembayaran 2 kali.

* Daftar aset tidak lengkap, tidak kemas kini dan tidak tepat. Ketiadaan maklumat yang lengkap dan tepat ini menyukarkan rujukan bagi tujuan pelupusan, pengenaan susut nilai serta penggantian aset.

* Aset tidak ditandakan dengan nombor kod pendaftaran. Verifikasi aset di hotel tidak pernah dibuat menyebabkan kedudukan fizikal dan lokasi sebenar aset tidak dapat ditentukan sama ada masih wujud, boleh digunakan, hilang, rosak atau tidak ekonomi dibaiki.

* Penyenggaraan bangunan dan kelengkapan hotel tidak dibuat secara berjadual.


0 comments

Leave a Reply

Popular Posts

KOPI DI COFFEE BEANS DAN STARBUCK HARAMAdalah dimaklumkan bahawa semua minuman bercoklat, vanila dan kopi di Coffee Bean dan Starbuck mengandungi E471 (Emulsifier 471), mono di-glycefideswhich iaitu daripada sumber binatang (babi). Raspberry Frap pula mengguna ceri yang dicelup alkohol dan tiramisu yang mengandungi RUM (arak). Hubungi JAKIM 03 - 8886 4000 untuk maklumat lanjut.

Followers